Diensten in relatie tot projectmanagement ruimtelijke inrichting

– Inhuur projectleider voor planrealisatie Ruimtelijke Inrichting waar ‘groen’ ‘blauw’ en ‘grijs’ samenkomen.
– Projectbeheersing  volgens GOKIT model (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd)
– Omgevingscommunicatie voor draagvlak vanuit omgeving om te komen tot een gedragen plan.
– Lobbyen voor financiering ruimtelijke inrichtingsprojecten.
– Optreden als gedelegeerde opdrachtgever bij ruimtelijke inrichtingsprojecten namens overheid.
– Advies verkeersveiligheid ter voorkoming van valwild langs wegen.
– Monitoring & analyse fauna langs wegen.
– Projectleiding voor ‘turnkey’ realisatie van wildwaarschuwingssysteem.

gokit