Oplevering vispassage moerasblok 2 Groot Mijdrecht 14 oktober 2019

De provincie Utrecht wil 75 hectare moerasnatuur realiseren in polder Groot Mijdrecht in samenwerking met Waternet AGV, Gemeente Ronde Venen en natuurmonumenten.