Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied, Utrecht
Periode: 2005 – 2009
Locatie: IJsselstein
Project: Fietsverbinding Hollandse IJssel
Type project: recreatie
Functie: projectleider planrealisatie op projectbasis
Fasen: voorbereiding, aanbesteding

www.schaffitzel-miebach.com

Intensieve samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en een landeigenaar leidde tot een samenbundeling van particuliere en publieke functies op het terrein van een voormalige varkenshouderij. De lange houten Meerlobrug is nu onderdeel van een groene fietsroute, het havengebouw/restaurant Marnemoende daarnaast een aantrekkelijke pleisterplaats voor fi etsers, wandelaars en waterrecreanten.