Opdrachtgever: provincie Groningen
Periode: maart 2015 – heden
Locatie:  Garnwerd – Beswerd
Projecten: Medenertilsterpolder
Type project: natuurontwikkeling voor weidevogels
Functie: inhuur projectleider voor planrealisatie
Fasen: voorbereiding