Opdrachtgever: provincie Groningen
Periode: april 2015 – mei 2017
Locatie:  Provincie Groningen dekkend
Projecten: kwaliteitsgids, Erfgoed. Ruimtelijke kwaliteit en Landschap
Type project: ICT draagvlak project
Functie: inhuur projectleider voor intern proces met 4 afdelingen en extern 23 gemeenten
Fasen: voorbereiding en realisatie