Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Periode: mei 2018 – december 2020
Locatie:  Waverveen, Mijdrecht
Projecten: planrealisatie
Type project: NNN project voor moeras natuur met moerasvogels
Functie: inhuur projectleider voor AVP, Agenda Vitaal Platteland
Fasen: verwerving gronden, voorbereiding en realisatie

Opdrachtgever: Provincie Utrecht Periode: mei 2018 – december 2020 Locatie:  Waverveen, Mijdrecht Projecten: planrealisatie Type project: NNN project voor moeras natuur met moerasvogels Functie: inhuur projectleider voor AVP, Agenda Vitaal Platteland Fasen: verwerving gronden, voorbereiding en realisatie