Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Periode: november 2020 – augustus 2021
Locatie:  Rijk van Nijmegen
Projecten: planrealisatie
Type project: Aanpak droogte bestrijding, Meer water vasthouden in niet aanvoergebieden
Functie: inhuur projectleider planvorming, Team GOR
Fasen: voorbereiding en realisatie

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Periode: november 2020 – augustus 2021 Locatie:  Rijk van Nijmegen Projecten: planrealisatie Type project: Aanpak droogte bestrijding, Meer water vasthouden in niet aanvoergebieden Functie: inhuur projectleider planvorming, Team GOR Fasen: voorbereiding en realisatie