Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Veluwe
Periode: jun 2012 – feb 2013
Locatie: Eerbeek
Project: Beekherstel Eerbeekse beek fase III
Type project: natuurontwikkeling (Hen functie)
Functie: projectleider planrealisatie op projectbasis
Fasen: voorbereiding

www.vallei-veluwe.nl

In opdracht van Waterschap Veluwe is in augustus gestart met de voorbereiding van herstel Eerbeekse beek, fase 3. Het tracé begint voorbij papierfabriek Coldenhove en eindigt aan de Harderwijkerweg in Eerbeek. Tauw is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van het herstel van de beek voor dit traject.
Het uiteindelijke doel is om de watervoerendheid te verbeteren en hierdoor meer stroming in de beek te krijgen. Daarnaast moet de inrichting van de beek voldoen aan de ecologische randvoorwaarden. Het beektraject bovenstrooms van de Harderwijkerweg heeft een HEN-functie (Hoogst Ecologisch Niveau). Hiervoor geldt dat de watercondities moeten zijn afgestemd op de waternatuur. Het bovenstroomse gedeelte van de beek (buiten fase 3) ligt in Natura 2000 gebied. De maatregelen moeten gericht zijn op instandhouding en herstel van het leefgebied van vissoorten als de beekprik (Lampetra planeri).

Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Veluwe Periode: jun 2012 – feb 2013 Locatie: Eerbeek Project: Beekherstel Eerbeekse beek fase III Type project: natuurontwikkeling (Hen functie) Functie: projectleider planrealisatie op projectbasis Fasen: voorbereiding www.vallei-veluwe.nl In opdracht van Waterschap Veluwe is in augustus gestart met de voorbereiding van herstel Eerbeekse beek, fase 3. Het tracé begint voorbij papierfabriek Coldenhove en eindigt aan de Harderwijkerweg in […]