Waarom wildwaarschuwingssysteem ook toepassen in Nederland?
Provinciale wegen doorkruisen EHS en Natura 2000 gebieden. Op deze locaties migreren fauna als marterachtige, dassen, vossen, zwijnen, reeën, edelherten. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is hier een systeem voor ontwikkeld dat de valwild cijfers reduceert met 80% tot 100%. Dit elektronische systeem waarschuwt weggebruikers vroegtijdig voor overstekend wild. Op provinciale wegen is het niet kosten effectief om een ecoduct aan te leggen van 2 à 3 miljoen euro. Echter een elektronisch wildwaarschuwingssysteem is wel kosten effectief. De gemiddeld blikschade aan auto’s bedraagt €2.500,- per schade. Bij ‘hotspot’ met valwild cijfers van bijvoorbeeld 40 reeën per jaar verdient de aanleg van het systeem zich binnen een paar jaar terug.

 

Reeën in verkeer
Foto: Mark Zekhuis

Hoe werkt het elektronisch wildwaarschuwingssysteem?
Het systeem werkt als volgt: het wild wordt door middel van afzettingen naar één plek gedwongen waar ze kunnen oversteken. Daar worden ze met een infrarood camera gedetecteerd, waarna  een matrixbord oplicht. Daarop staat een waarschuwingsteken voor overstekend wild en de  maximale snelheid van 50km/u aangegeven. Langs de N346 bij Diepenheim en de N337 bij Windesheim komen soortgelijke wildoversteekplaatsen. In Duitsland is al langer ervaring met dit soort systemen. Het aantal aanrijdingen met wild is daar met zo’n 80 procent afgenomen.