WWS presentatie tijdens Meerjarenprogramma ontsnippering MJPO 23 september 2014

Waarom wildwaarschuwingssysteem ook toepassen in Nederland?
Provinciale wegen doorkruisen EHS en Natura 2000 gebieden. Op deze locaties migreren fauna als marterachtige, dassen, vossen, zwijnen, reeën, edelherten. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is hier een systeem voor ontwikkeld dat de valwild cijfers reduceert met 80% tot 100%. Dit elektronische systeem waarschuwt weggebruikers vroegtijdig voor overstekend wild. Op provinciale wegen is het niet kosten effectief om een ecoduct aan te leggen van 2 à 3 miljoen euro. Echter een elektronisch wildwaarschuwingssysteem is wel kosten effectief. De gemiddeld blikschade aan auto’s bedraagt €2.500,- per schade. Bij ‘hotspot’ met valwild cijfers van bijvoorbeeld 40 reeën per jaar verdient de aanleg van het systeem zich binnen een paar jaar terug.

Reeën in verkeer