Opdrachtgever: provincie Groningen
Periode: maart 2015 – juni 2017
Locatie:  Provincie Groningen dekkend
Project: Visie (vaar)wegbeplanting Groningen
Type project:  ICT draagvlak project
Functie: inhuur projectleider
Fasen: voorbereiding en realisatie