Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Periode: november 2020 – augustus 2021
Locatie:  Nijmegen, wijk Lindenholt
Projecten: planvorming
Type project: verbeteren doorstroming wijk Lindenholt, Nijmegen
Functie: inhuur projectleider planvorming, Team GOR
Fasen: voorbereiding

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Periode: november 2020 – augustus 2021 Locatie:  Nijmegen, wijk Lindenholt Projecten: planvorming Type project: verbeteren doorstroming wijk Lindenholt, Nijmegen Functie: inhuur projectleider planvorming, Team GOR Fasen: voorbereiding