Opdrachtgever: provincie Groningen
Periode: maart 2015 – heden
Locatie:  Midden Groningen Westerbroek
Projecten: EHS Westerbroek

Type project: natuurontwikkeling natte as voor bever en otter
Functie: inhuur projectleider voor planrealisatie
Fasen: voorbereiding

Provincie Groningen, afdeling Landelijk Gebied en Water