Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Periode: september 2021 – heden
Locatie:  Lekdijk dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer
Projecten: schadecoördinatie
Type project: schadeafhandeling
Functie: inhuur omgevingsmanager KIS Lekdijk, Team Tactisch advies en wegbeheer
Fasen: nazorg

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Periode: september 2021 – heden Locatie:  Lekdijk dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer Projecten: schadecoördinatie Type project: schadeafhandeling Functie: inhuur omgevingsmanager KIS Lekdijk, Team Tactisch advies en wegbeheer Fasen: nazorg